-----------------------index...posts---

PANOPTIX LIVESCOPE (3/5) – CANDÁT

Třetí video ze série cíleného rybolovu ze Španělska. Pro lov candátů byla zvolena přehrada Ebro. Pomocí vybavení GARMIN A KED náš tým pro Vás natočil video, které detailně popisuje reálný náhled pod vodní hladinu včetně krásných záběrů. Lov candátů byl tentokrát poměrně náročný a to hned z několika důvodů.

Náročnost spočívala hlavně v tom, že jsme chytali na prudce tekoucí řece přívlačí stylem nahazování nástrahy proti proudu a následnému tažení k lodi. Díky tomu bylo nutné neustále obsluhovat loď, příďový elektromotor a držák KED s Panoptix Livescope sondou tak, aby nástraha byla nepřetržitě viditelná na monitoru. I skrze velké množství nachytaných ryb, se nám povedlo zaznamenat pouze zlomek ryb, které zaberou. Sonda Panoptix byla nastavena pro tento způsob lovu jako dopředný sonar.

Díky možnosti zaznamenávat video z dotykových obrazovek pomocí aplikace Active Captain pro Vás máme unikátní záběry toho, co se dělo pod hladinou.Sestavy, která byly použity pro tento způsob lovu tvořily dvě jednotlivé sestavy. A to konkrétně z echolotu Garmin GPSMap 8410 xsv se sondou GT 54UHD a z echolotu Garmin Echomap Ultra 102sv se sondou GT54 UHD. Obě sestavy byly navíc doplněné sondou Garmin Panoptix Livescope (GLS 10 + LVS 32), která byla osazena na držáku KED Kajak.