-----------------------index...posts---

PANOPTIX LIVESCOPE (3/5) – CANDÁT

Třetí video ze série cíleného rybolovu ze Španělska. Pro lov candátů byla zvolena přehrada Ebro. Pomocí vybavení GARMIN A KED náš tým pro Vás natočil video, které detailně popisuje reálný náhled pod vodní hladinu včetně krásných záběrů. Lov candátů byl tentokrát poměrně náročný a to hned z několika důvodů.

Náročnost spočívala hlavně v tom, že jsme chytali na prudce tekoucí řece přívlačí stylem nahazování nástrahy proti proudu a následnému tažení k lodi. Díky tomu bylo nutné neustále obsluhovat loď, příďový elektromotor a držák KED s Panoptix Livescope sondou tak, aby nástraha byla nepřetržitě viditelná na monitoru. I skrze velké množství nachytaných ryb, se nám povedlo zaznamenat pouze zlomek ryb, které zaberou. Sonda Panoptix byla nastavena pro tento způsob lovu jako dopředný sonar.

Díky možnosti zaznamenávat video z dotykových obrazovek pomocí aplikace Active Captain pro Vás máme unikátní záběry toho, co se dělo pod hladinou.Sestavy, která byly použity pro tento způsob lovu tvořily dvě jednotlivé sestavy. A to konkrétně z echolotu Garmin GPSMap 8410 xsv se sondou GT 54UHD a z echolotu Garmin Echomap Ultra 102sv se sondou GT54 UHD. Obě sestavy byly navíc doplněné sondou Garmin Panoptix Livescope (GLS 10 + LVS 32), která byla osazena na držáku KED Kajak.

PANOPTIX LIVESCOPE (1/5) – SUMEC

První video ze série cíleného rybolovu ze Španělska s pomocí vybavení GARMIN A KED je věnováno lovu sumců. Náš tým pro Vás natočil video, které detailně popisuje reálný náhled pod vodní hladinu.

Díky možnosti zaznamenávat video z dotykových obrazovek pomocí aplikace Active Captain pro Vás máme unikátní záběry toho, co se dělo pod hladinou.

Jak již bylo zmíněno, tento díl z řeky Ebro byl věnován cílenému rybolovu sumců za pomoci vábničky. Úhel pohledu sond byl nastaven pod sebe. Díky tomuto nastavení bylo znázorněno nejlepší možné vykreslení ryby, která se pod sondou aktuálně pohybovala. Sestavy, která byly použity pro tento způsob lovu tvořily dvě jednotlivé sestavy. A to konkrétně z echolotu Garmin GPSMap 8410 xsv se sondou GT 54UHD a z echolotu Garmin Echomap Ultra 102sv se sondou GT54 UHD. Obě sestavy byly navíc doplněné sondou Garmin Panoptix Livescope (GLS 10 + LVS 32), která byla osazena na držáku KED Kajak.